Olika livslängd beroende på allmän hälsa inklusive munhälsa

Hälsa

I en sammanställning gjord på uppdrag av Sundhetsstyrelsen i Danmark, baserad på en nyligen gjord nordisk studie, konstaterar man att till exempel skillnader i livsstil mellan olika socialgrupper bidrar till att påverka livslängden med ±6 år. De bakomliggande orsakerna till olika hälsa och levnadsår är flera, utöver livsstil handlar det bland annat om inkomstnivå och utbildningsnivå samt hur man sköter sina tänder.

Sammanfattning på relativt lättförståelig danska:

Original studie (på engelska):

Taggar
Hälsa