Oönskade effekter vid ortodontisk behandling

STUDIE

Vid en systematisk litteratursökning uppfyllde tre randomiserade och 13 cohortstudier inklusionskriterierna.
De sammantagna resultaten visade, att vid fast apparatur har patienten ofta svårigheter att upprätthålla en god munhygien. En annan vanlig komplikation är också oönskad kraftutveckling som kan äventyra uppnått behandlingsresultat.

För riskminimering är ett nära samarbete mellan remitterande tandläkare och ortodontist av stor vikt.

Källa: Tiderna

Taggar
STUDIE