Oönskade effekter vid tandblekning

STUDIE

En nordisk multicenterstudie visar, att avvikande reaktioner, gingivala reaktioner och ilningar i behandlade tänder, är mycket vanliga både vid professionell tandblekning på klinik och vid hemmablekning.

Författarna konkluderar att tandblekning, oavsett metod, medför hög risk för icke önskade reaktioner. Aktuella patienter bör därför upplysas om de problem som tandblekning kan innebära.

Källa: BDJ

Taggar
STUDIE