Optimering av dentala materials säkerhet och kvalitet

Översiktsartikel

I denna översiktsartikel från NIOM redovisas och diskuteras önskvärda kvalitetsegenskaper hos kompositmaterial för bästa hållbarhet och patientsäkerhet. Den kliniska hanteringen av dessa material och korrekt ljushärdning är faktorer som har stor betydelse för en kompositfyllnings överlevnad, men också för att minimera mängden restmonomer.

Från ett patientperspektiv är det önskvärt med lång hållbarhet och få komplikationer, exempelvis sekundärkaries och fyllningsfrakturer.

Artikeln redovisar även aktuell kunskap när det gäller inkorporering av antibakteriella och andra substanser i dentala material med avsikt att uppnå kompletterande positiva effekter.

Sammanfattningsvis är det enkla åtgärder som krävs för att signifikant förbättra kompostfyllningars kvalitet och säkerhet.

Källa: NIOM