Orala implantat – patientrelaterade faktorer av betydelse

Översiktsartikel

Ålder och allmänsjukdomar är ingen kontraindikation för behandling med orala implantat, men vissa tillstånd kräver medicinsk uppföljning. Väl kända riskfaktorer är rökning, bristande munhygien och parodontit.
Professor emeritus Nils Jacobsen, numera verksam vid NIOM, har på ett överskådligt och lättfattligt sätt sammanfattat de flesta faktorer som har betydelse för ett implantats överlevnad.

Några av de möjliga riskfaktorer som avhandlas är ålder, genetiskt arv, allmänsjukdomar som diabetes och Sjögrens syndrom, osteoporos, periimplantit och aktiv parodontit.

Utöver detta finns de materialtekniska frågeställningarna, men de behandlas inte i denna rapport.

Sammanfattningsvis är förlusten över tid av orala implantat jämförbar med förlust av tandburen fast oral protetik.

Källa: NIOM