Överkänslighet mot metaller använda inom ortodontin

Översiktsartikel

I en omfattande systematisk översikt har forskare från Odontologiska fakulteten i Oslo sammanfattat hur olika metaller använda vid tandreglering kan ge upphov till allergiska reaktioner.

Ortodontisk behandling innefattar många gånger någon form av apparatur som är framställd av olika metallegeringar.

Manifesta biverkningar som följd av metallisk apparatur vid tandreglering är dock ovanligt, och 0,2-0,4 % av patienterna drabbas av intra- eller extraorala reaktioner. Nickel är i dag den vanligast förekommande kontaktallergen, men även andra ingående metaller kan utlösa en allergisk reaktion.

Vid konstaterad överkänslighet mot någon/några ingående metaller finns i dag andra metallfria ortodontiska alternativ.

Källa:

www.tannlegetidende.no

Författare:

Onur Bülbül

Tannlege. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Christie Krockow

Tannlege. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Håvard J. Haugen

Professor. Avdeling for biomaterialer, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo