Parodontal regeneration fungerar bra även på äldre

STUDIE

Patientens ålder påverkar inte invasiv parodontal regeneration negativt vid behandling av intraosseösa fickor. Detta visar resultaten i en nyligen publicerad japansk studie.

Parodontal regeneration med olika former av membran och emaljmatrixprotein är i dag några av de gängse behandlingarna för patienter med avancerad fickbildning och furkationsinvolveringar. I studien ingick 153 patienter som erhöll regenerativ kirurgisk behandling av periradikulära defekter. Efter ett och tre års observationsperiod noterades en signifikant förbättring jämfört med ingångsstatus.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
STUDIE