Parodontit – en multikausal sjukdom

Parodontit

En internationell forskargrupp uttrycker, att det är hög tid att acceptera en multikausal bakgrund till parodontit. En ståndpunkt som också har konsekvenser för behandlingen av våra patienter.

För många patienter är det är inte tillräckligt att koncentrera parodontitbehandlingen på plackkontroll, även andra orsaksfaktorer måste vägas in. Detta är något som kan kräva en multidisciplinär behandlingsmodell sett till mikrobiologi, värdegenskaper och genetik.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
Parodontit