Parodontitbakterie kan vara inblandad i utvecklingen av Alzheimer

FORSKNING

En internationell forskargrupp har funnit att en bakterie, som har en central roll vid utvecklingen av parodontit, också kan vara en väsentlig faktor vid utvecklingen av Alzheimer.

Resultaten från ett antal studier baseras i huvudsak på djurförsök, men anses ändå vara intressanta som en del av lösningen av problematiken kring Alzheimers sjukdom.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
FORSKNING