Partiklar frisläpps vid slitage mellan implantatkomponenter

Laboratoriestudie

I en laboratoriestudie har forskare vid NIOM och Göteborgs universitet analyserat frigöring av partiklar vid slitage mellan orala implantat och distanser. Två implantatmaterial, titan och titan/zirconia, parades med distanser av titan och zirconia.
Tecken på slitage noterades för samtliga kombinationer, och de större partiklarna utgjordes av titan.

Partiklarnas potentiella cellbiologiska effekter analyserades inte i denna studie.

Författare: Julia Olandera, Amund Ruudb, Ann Wennerberg, Victoria Franke Stenport

Källa: NIOM och Göteborgs universitet