Passform för 3-ledsbroar framställda med CAD/CAM-teknik och konventionell gjutteknik

STUDIE

Forskare vid NIOM och Oslo Universitet har i en studie jämfört passformen för treledsbroar framställda med CAD/CAM-teknik och konventionell gjutteknik. CAD/CAM-broarna producerades i tre keramiska material samt fräst och lasersintrad Co-Cr.

Resultaten visade inga signifikanta skillnader i passform inom gruppen CAD/CAM framställda broar, och inte heller i jämförelse med de gjutna broarna. Den marginala spalten var i samtliga fall mindre än 100 µm. Minsta cementspalten/bäst passform noterades för broarna framställda i Co-Cr med frästeknik.

Författarna konkluderar, att passformen för CAD/CAM framställda broar var jämförbar med den som uppnåddes med konventionell gjutteknik.

Källa: NIOM

Taggar
STUDIE