Perforation vid rotbehandling

Endodonti

En perforation av roten vid endodontisk behandling är en mycket ovälkommen, och många gånger svårbehandlad, komplikation.

Tillståndets handläggning beskrivs här under fem rubriker: Etiologi, diagnos, utredning, behandling och prognos.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
Endodonti