Porslin och glaskeramer – våra mest estetiska material

Estetik

Porslin är det mest estetiska och tandliknande materialet men med en svaghet, mindre bra böjstyrka vilket begränsar användbarheten jämfört med andra dentala material. Glaskeramer har liknande optiska egenskaper som porslin, men med bättre hållfasthet och möjlighet att karaktäriseras för att uppnå god tandliknande estetik.

I denna artikel beskriver författarna ingående de olika materialen, och i synnerhet glaskeramers varierande sammansättning, för- och nackdelar, indikationer, framställning och materialens egenskaper och kliniska hantering.

Författare: Camilla Johansson, Per Vult von Steyern

Källa: Nor Tannlegeforen Tid. 2019; 129: 14–19

Taggar
Estetik