Prognos vid orala implantat i uppbyggt ben

STUDIE

I en klinisk retrospektiv studie har forskare vid Odontologiska fakulteten i Oslo analyserat behandlingsutfallet efter installation av orala implantat i transplantat av autologt ben eller bensubstitut. Samtliga patienter behandlades med fasta brokonstruktioner.

Sammanfattningsvis konkluderar författarna, att beskrivna metoder, med implantat i kontakt med benersättning, är förutsägbara och innebär levnads- och komfortvinster för patienten. Överlevnaden för implantaten, och den fasta konstruktionen, är hög, men biologiska/ickebiologiska komplikationer förekommer i ungefär en tredjedel av de redovisade fallen.

Källa: Den norske tannlegeforenings Tidende

Taggar
STUDIE