Rätt material och design avgörande för snygg tandbrygga

Laboratoriestudie

​Det krävs rätt balans mellan material och design för att uppnå hållfasta, starka och snygga tandersättningar. Tandläkaren och forskaren Fahad Bakitian har undersökt alternativen för patienter som behöver en ny brygga eller krona.

Fahad Bakitian

Fahad Bakitian poängterar att hans laboratoriestudier måste kompletteras med kliniska studier som kan verifiera resultaten.

–Av de keramiska material som finns tillgängliga idag finns det inget som uppfyller alla krav, säger Fahad Bakitian som nu disputerar vid Malmö universitet.

Estetik i konflikt med hållfasthet
Estetiken, som förstås är viktig för patienten, står ofta i konflikt med hållfastheten i implantatet, bryggan eller kronan som ersätter skadade eller förlorade tänder. Zirkonia är ett syntetiskt framställt starkt keramiskt material som visat sig ge goda resultat vid fast tandersättning, som till exempel en brygga. För att mer efterlikna en riktig tand, skiktar man på ett lager ytporslin. Då kan en svag länk uppstå i konstruktionen: i form av sprickor i ytporslinet.

Att utelämna ytporslinet – så kallad monolitisk utformning – och använda en genomskinlig (translucent) zirkonia, har visat sig vara en lösning på dessa problem. Det blir också snyggt.

– Problemet med monolitisk utformning är att det inte bara finns en sorts zirkonia utan många med varierande styrka, och är det genomskinlig zirkonia har den sämre styrka än den traditionella, säger Fahad Bakitian.

​Enligt Fahad Bakitian är inte alla tandläkare medvetna om de stora skillnaderna som finns mellan olika material.

–Man tror att det är samma zirkonia som förr, men det har blivit väldigt populärt och det finns så många varianter på marknaden. Därför är det extremt viktigt att man väljer rätt material, säger Fahad Bakitian.

Grundas på laboratoriestudier
I avhandlingen har han i laboratoriestudier undersökt och utvärderat hur genomskinliga och höggenomskinliga tandersättningar av zirkonia kan modifieras för bästa resultat vad gäller såväl hållfasthet och sprickbildning som estetik. Han har också utvärderat vilken roll olika tjocklek på ytporslinet och designen av fästena mellan tänder i bryggor har.

– Det hade stor inverkan på zirkonians styrka och det är alltså något man måste ta hänsyn till vid designen, säger Fahad Bakitian.

Avhandlingen visar att semi-monolitiska material, alltså delvis skiktade med ytporslin, ger mer estetiska tandersättningar som har bättre motståndskraft mot sprickbildning än monolitiska.
– Resultaten är lovande och visar att man kan höja estetiken utan att styrkan blir sämre.
Fahad Bakitian understryker vikten av rätt balans mellan material och styrka.

–Om det till exempel krävs en komplicerad brygga är inte styrkan i translucenta material tillräcklig och det krävs starkare material. För att det då ska bli estetiskt är designen avgörande. Tandläkaren måste välja vilket material som är mest lämpligt till designen.

Källa: Malmö Universitet