Regelbunden tandvård minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar

STUDIE

Ett årligt tandläkarbesök och professionell rengöring reducerar risken för hjärt-kärlsjukdom med 14 %. Detta konkluderar koreanska forskare i en ny studie.

En kvarts miljon vuxna utan tecken på hjärt-kärlsjukdom undersöktes kliniskt och besvarade frågor i en enkät om sina tandvårdsvanor. Tio år senare samlades registerdata in för samma personer med notering om förekomst av hjärt-kärlsjukdom i mellanperioden.

Analysen av data visade, att personer med parodontit vid studiens början hade en ökad risk för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Författarna visar också att tandborstning två gånger om dagen, jämfört med en gång, reducerar risken med 9 %.

Källa: Tandlaegebladet.dk/

Park S-Y, Kim S-H, Kang S-H et al. Improved oral hygiene care attenuates the cardiovascular risk of oral health disease: a population-based study from Korea. Eur Heart J 2018;40:1138-45.

Taggar
STUDIE