Register för orala implantat

kvalitetsregister

Under många år har det förts diskussioner om ett nationellt register för orala implantat i Sverige. Det har även gjorts försök att skapa ett sådant register, men utan framgång dessvärre. Vid Högskolan i Jönköping har det nu skett en nystart, och företrädarna hyser gott hopp om att lyckas.

Ett norskt samarbetsprojekt, där Biverkningsgruppen i Bergen ingår, har tilldelats medel från norska Helsedirektoratet för ett pilotprojekt med syfte att utveckla ett nationellt register för orala implantat.

Projektet har avslutats och bedöms som framgångsrikt med en habil metodik, som kan utgöra grund för ett permanent norskt register för orala implantat.

Källa: Tiderna

 

Relaterat: