Reparera eller byta ut defekta kompositfyllningar?

Kompositmaterial

Stora tids- och ekonomiska vinster skulle vara möjliga om defekta större kompositfyllningar kunde repareras med hållbart resultat i stället för att bytas ut i sin helhet.

De flesta kompositmaterial är möjliga att reparera, men vad kan klinikern göra för att uppnå bästa möjliga kliniska resultat över tid? I ett forskningsprojekt vid NIOM har gästforskaren Frode Staxerud undersökt detta i en laboratoriestudie.

I studien reparerades gamla och nya fyllningar med och utan silanisering av brottytorna och testades för brottstyrka i standardiserat test.

Sammanfattningsvis uppvisade reparaturer med silanisering av brottytan signifikant bättre styrka jämfört med de ytor som inte silaniserats. Kliniskt kan därför silanisering rekommenderas vid reparatur av både gamla och nya kompositfyllningar.

Läs mer: Nyhetsbrev från NIOM >>

 

Källa. NIOM