Reparera med komposit eller göra ny fyllning/krona?

Klinik & vetenskap

Reparation är det bästa alternativet vid defekt/frakturerad kompositfyllning. Detta uppger 90% av offentligt anställda norska tandläkare i en enkätstudie genomförd av NIOM och Oslo Universitet.

Studien omfattade olika typfall av frakturer, frakturerad kompositfyllning samt enstaka kuspfraktur på molar och premolar. Respondenterna fick förslag på tre alternativa behandlingar, reparation med komposit, helt ny kompositfyllning, keramisk konstruktion inlägg/krona och gjutet inlägg eller metallkeramisk krona.

Reparatur med komposit var förstahandsvalet vid fyllningsfraktur (90%) och fraktur av enstaka kusp på molar (87%). En frakturerad kusp på premolar ersattes i 54% av fallen med komposit och i övriga fall med krona.

Tandläkarna tillämpade i hög grad konceptet ”Minimal Intervention Dentistry”.

Läs mer i NIOMs Nyhetsbrev mars 2017 >>

 

Källa: NIOM

  • Figure 1: Failure of aproximal part of a three surface restoration (case 1)

  • Figure 2: Fracture of the distobuccal cusp of a highly restored lower molar (case 2)

  • Figure 3: Fracture of palatal cusp of upper premolar with remaining three surface composite restoration (case 3)