Revolutionerande nytt fyllningsmaterial, eller inte?

FORSKNING

Alltsedan silikatcementens tid har vi sökt efter det ”optimala” dentala materialet för tandfärgade fyllningar. De polymera kompositer som kom på marknaden under 1970-talet innebar en stor förbättring, och de har under åren gradvis utvecklats. Men fortfarande är det ett stycke kvar till det optimala tandfärgade fyllningsmaterialet.

Vid KTH pågår forskning kring en polymer med annan kemisk sammansättning och bindningsstruktur jämfört med de polymerer som ingår i dagens kompostmaterial. I grunden är materialet avsett för ortopediskt bruk vid fixering av frakturer och olika former av implantat. Med en mindre modifiering är avsikten att materialet även skall kunna binda till tänder [dentin och emalj] och fungera som tandfyllningsmaterial.
Vägen till klinisk användning är fortfarande lång, men forskarna är försiktigt positiva om materialets framtida tillämpning.

När materialet en gång uppfyller de krav som ställs i laboratoriestudier återstår omfattande kliniska provningar.

Framtiden må utvisa om vi inom några år har ett nytt dentalmaterial på marknaden.

Källa: Wiley Online Library

Taggar
FORSKNING