Risker och biologiska komplikationer i samband med orala implantat

Rapport

Rapport från ITI konsensuskonferens #6:
I denna ITI-rapport fokuserar författarna på frågor som berör risker inom fyra kliniskt intressanta delområden, (a) diagnos av periimplantit, (b) komplikationer i samband med benersättning, (c) resultat och effekter efter behandling av periimplantit, och (d) behandling av geriatriska patienter med orala implantat och patienter med systemsjukdomar.

Källa: ITI

Taggar
Rapport