Rökning och komplikationer vid implantatbehandling

komplikationer

I dag har behandling med orala implantat blivit en allt vanligare del i den oralprotetiska behandlingsarsenalen. Komplikationer och misslyckanden är mindre vanliga och behandlingen i normalfallet blir framgångsrik med god prognos. Men komplikationer förekommer, och i denna artikel redovisas de riskfaktorer som har anknytning till rökning och bruk av tobak.

Flera metaanalyser indikerar, att implantatförluster är mer än dubbelt så vanliga bland rökare jämfört med ickerökare. Biologiska komplikationer, som försämrad läkning och osseointegration liksom senare periimplantait och benförluster, är vanligare i rökargruppen. Slutligen antyder flera studier, att rökstopp några veckor före en behandling med orala implantat jämställer patientens status med ickerökarens.

Källa: Tandlaegebladet.dk