Rökstopp och parodontit

Litteraturöversikt

Rökning är en avgörande riskfaktor för tandlossning, men fortsatt utveckling av parodontit kan påverkas positivt av rökstopp.
Brasilianska forskare har, med en systematisk översikt av litteraturen i ämnet, visat att rökstopp, efter en tid, medför minskad risk för fortsatt tandförlust.

Sammanfattningsvis visar studierna att, med tiden, ibland uppemot 15 år, hade ex-rökare och de som aldrig rökt, samma risk för tandlossning. Däremot de aktiva rökarna, oavsett närvaro av andra bidragande faktorer,  hade dubbelt så stor risk att förlora tänder på grund av parodontit, jämfört med ickerökare.

Källa: Tandlaegebladet.dk