Rökstopp positivt för patienter med parodontit

Översiktsartikel

I en systematisk översikt har forskare från Aarhus universitet visat att patientens rökstopp förbättrar prognosen vid behandling av parodontit. Resultaten visar också att rökare har förhöjd risk för parodontit, jämfört med icke rökare och före detta rökare.

Resultaten baseras på åtta publicerade prospektiva studier med mer än 13 000 patienter och observationstider från 4 till 32 år.

Författarna menar, att rökstopp bör vara en integrerad del av behandlingsstrategin när rökare behandlas för parodontit.