Rotfyllningar minskar i antal

Endodonti

En dansk studie konkluderar, att förekomsten av rotfyllningar minskar, både på individ och populationsnivå.

Förklaringen anses vara en generellt förbättrad oral hälsa över tid och därmed en minskning av omfattande kariesangrepp. En delförklaring kan i dag också vara, att vid mer komplicerade fall, och sämre prognos för en endodontisk behandling, ersätts tanden med ett oralt implantat.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
Endodonti