Ser vi nu slutet på avtryckssked och silikonavtryck?

Avtryckstagning

Under mer än 100 år har metoden för avtryckstagning för framställning av oralprotetiska ersättningar varit avtryckssked och avtrycksmaterial i någon form. Börjar vi nu närma oss slutet på den epoken?

Intraoral scanning och CAD/CAM – teknik är något som i dag blir mer och mer standard vid många kliniker och tandtekniska laboratorier. Rätt använd har metoden många fördelar för både patient, tandläkare och tandtekniker, samt ett slutresultat jämförbart med konventionella metoder.

En dansk studie sammanfattar de tids- och kvalitetsvinster som kan uppnås vid övergång till digitalt arbetsflöde, intraoral scanning och CAD/CAM-produktion.

Källa: Tandlaegebladet.dk