Sex olika metoder för att sluta entandsluckan

Behandlingsmetoder

Denna artikel från Tandlægebladet anger sex olika behandlingsmetoder för att sluta luckan efter enstaka tandförlust, allt från etsbro till det enstaka implantatet. Metodernas för- och nackdelar beskrivs och diskuteras.

Källa: Danska Tandlægebladet