Sexuell dysfunktion vid parodontit?

Litteraturöversikt

Vaskulära förändringar som följd av parodontit kan enligt flera forskningsrapporter disponera för erektil dysfunktion/impotens.

Holländska forskare har i en litteraturöversikt samlat tillgänglig kunskap inom området och funnit, att det finns ett samband mellan utvecklad parodontit och erektil dysfunktion. Resultaten är dock preliminära och observationstiderna är korta.

Forskare inom området antyder, att parodontal behandling kan vara indicerad, och ett led i behandling av vaskulärt betingad erektil insufficiens.

Källa: Tandlaegebladet.dk