Sinuslift med osteotomteknik visar mycket goda resultat

STUDIE

En operationsteknik som vidareutvecklats inom specialisttandvården i Västervik visar på mycket goda resultat när det gäller installation av implantat.

Övertandläkarna Robert Fermergård och Janusz Caban vid Västerviks sjukhus har gjort en unik tioårsuppföljning av patienter opererade med en operationsteknik som modifierats av Robert Fermergård. Den innebär att man kan skapa ben på ett enkelt sätt i bihålan för att installera titanskruvar där bentillgången från början inte varit tillräcklig, så kallad sinuslift med osteotomteknik. Metoden gör det möjligt att utföra ingreppet i vanlig lokalbedövning istället för narkos som annars ofta krävs.

Studien som nu presenteras omfattar 36 patienter med totalt 53 implantat. Resultaten är mycket goda med 100 procent lyckade installationer av ett eller två implantat. Studien är godkänd för publicering i Clinical Implant Dentistry and Related Research.

Studien är den tredje tioårsuppföljningen i världen med denna teknik och den första med Astra Tech Dental Systems.

Medförfattare är även övertandläkare Jahan Abtahi som är klinikchef vid käkkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Detta blir den tredje studien med denna teknik som publiceras från specialisttandvården inom Folktandvården i Kalmar län och resultaten har väckt stort intresse såväl nationellt som internationellt. Det har refererats till studierna över 70 gånger i vetenskapliga tidskrifter över hela världen. Robert Fermergård har också hållit ett stort antal föreläsningar ibland annat USA, Ryssland och Norge.

På oralkirurgiska kliniken i Västervik har cirka 100 implantatkirurger utbildats i denna teknik under deras återkommande kursverksamhet.

 

Källa: Landstinget i Kalmar

 

Taggar
STUDIE