Sista Swedish Dental Journal

Media

I dagarna kommer det sista numret av Swedish Dental Journal.

Den engelskspråkiga vetenskapliga tidskriften har finansierats och getts ut av Sveriges Tandläkarförbund och Svenska Tandläkare-Sällskapet under fyrtio år.

I detta sista nummer har redaktionen samlat de sista manuskript som kommit in och blivit godkända före den 1 juli 2015. Swedish Dental Journal har nu lagts vilande efter beslut på Tandläkarförbundets förbundsmöte 2015 och inga fler manuskript tas således emot.

På Tandläkarförbundets hemsida finns alla nummer som har getts ut sedan 2006. Du som är medlem kan logga in och läsa både de gamla och de allra senaste numren av Swedish Dental Journal här!

Källa: Sveriges Tandläkarförbund

Taggar
Media