Skillnader i legeringssammansättning för metallkeramiska kronor, importerade och framställda i Norge

STUDIE

Resultaten visade att de importerade kronorna hade större avvikelser när det gäller angiven sammansättning, jämfört med de norskproducerade.

Signifikanta skillnader fanns för några viktiga metaller som ingick legeringarna W, In, Pd och Ag. De noterade avvikelserna för ämnen som Wolfram och Indium kan ha betydelse för kronornas hållbarhet.

Av ekonomiska skäl, är fortsatt import av oralprotetiska arbeten från i huvudsak Kina tämligen omfattande. Kliniker som beställer arbeten framställda utanför EU har små möjligheter att kontrollera en legerings sammansättning. Syftet med denna studie var därför, att analysera om importerade metallkeramiska kronor har större avvikelser i uppgiven sammansättning än inhemskt producerade.

Källa: Biomaterial Investigations in Dentistry

Taggar
STUDIE