Slip och puts av komposit kan frigöra hälsofarliga partiklar

STUDIE

Nanopartiklar, med ursprung i en mängd material, kan vid exponering/inhalation ge upphov till allvarliga cellulära skador och sjukdom.
Forskare vid NIOM, i samarbete med andra norska forskningsinstitut, har presenterat en studie som beskriver möjlig potentiell cytotoxisk effekt på humana bronkialceller vid inandning av de makro- och nanopartiklar som frisätts ur kompositfyllningar vid slipning och polering.

Partiklarna samlades in vid slipning och polering av kompositmaterial varefter de karaktäriserades gruppvis ned på nanonivå. Storleken varierade mellan15-35 nm. Humana bronkialceller exponerades för partiklarna med varierande koncentrationer och storlek.

Cytotoxicitet kunde påvisas efter 48 och 72 timmars exponering, och mikroskopi visade upptag av partiklarna i cellernas cytoplasma.

Författarna konkluderar, att långvarig och frekvent exponering genom inandning kan innebära negativa hälsorisker för tandvårdspersonal. Det är dock inte klarlagt om det är partiklarna i sig, eller frisatt metakrylat från dessa, som kan orsaka problem. Fortsatta studier skall närmare analysera problemställningen.

Källa: Tandlaegebladet.dk/NIOM

Taggar
STUDIE