Socker i kaffet och karies

STUDIE

I en japansk studie på 75-åringar påvisades ett positivt samband mellan lågt och högt sockerintag via varma drycker, och risken för utveckling av rotytekaries.

I en omfattande motsvarande dansk studie kunde inte något signifikant sådant samband noteras. De två studiernas avvikande resultat kan till synas vara märkligt, men understryker vikten av att som läsare inhämta ursprungsdata i aktuella artiklar.

I den danska studien ingick personer med ett stort åldersspann, 21-89 år, och med ett urval som inte var representativt för den danska befolkningen. Andra förklaringar till de avvikande resultaten kan vara skillnader i oral hygien, fluoranvändning och ländernas stora skillnader i demografi.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
STUDIE