Stamcellsbehandling av parodontala defekter

Parodontit

Inom området parodontal regeneration har behandling med stamceller av parodontala defekter visat framgång med positiva kliniska resultat jämfört med konventionella metoder.

Per i dag finns få publicerade humana studier, men kinesiska forskare har publicerat en systematisk översikt baserad på sju randomiserade kliniska studier.

Resultaten visar signifikant bättre resultat vad gäller parodontal regeneration och klinisk fästevinst efter stamcellsbehandling jämfört med konventionella metoder vid fästeförlust.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
Parodontit