Stödbehandling av tandimplantat med Labrida BioClean®.

Fallstudie

En patient som relativt nyligen behandlades med Labrida BioClean® är en 30-årig man med en implantatretinerad krona som ersättning för tand 1. Tanden gick förlorad  efter fall med cykel i 18 års ålder.

Under de senaste 12 månaderna har patienten  börjat uppvisa röntgenologiska tecken på benförlust vid implantatet och han har därför blivit remitterad till parodontolog för undersökning och behandling.

Vid ficksondering ses en djup ficka (PPD = 6 mm) med blödning (BoP +)

På röntgenbilden ses 2 mm benförlust

Patienten är mycket oroad över den estetiska situationen och för att implantatet skall förloras.

Följande frågor är viktiga att ställa sig innan beslut om behandling fattas:

  • Är kirurgi ett behandlingsalternativ redan vid detta tidiga sjukdoms stadium och är det så fall förutsägbart?
  • Kan man garantera patienten att en mjukvävs estetisk komplikation kan undvikas efter kirurgi i området?
  • Skall man avvakta med behandling till operation är oundvikligt?
  • Borde man i stället försöka med ett icke kirurgiskt behandlings alternativ?
    I detta tillfälle beslutades att behandla patienten med Labrida BioClean® satt  i en oscillerande vinkelstycke med efterföljande irrigation av fickan med sterilt saltvatten. Patientens munhygien var optimal före behandling.

På nedanstående bilder ses den kliniska situationen efter 4 veckor.

Observera den uttalade reduksjonen av kliniska inflammationstecken efter én behandling med Labrida BioClean®. Den djupaste fickan är nu 3 mm utan blödning etfter sondering
Patienten är nu satt  i ett stödbehandlings program som inkluderar rens med  Labrida BioClean®  med en frekvens på  3 månader och förhoppningen är att kirurgi på detta enkla vis kan undvikas i den viktiga estetiska zonen.

Nedanstående bilder visar den kliniska situationen vid 3 månaders kontroll.

Fickdjupet är nu 4 mm med endast minimal blödning genom probing (BoP = 1).

Stödbehandling av implantatet med Labrida BioClean®

 

Stödbehandling av tandimplantat är nyckeln till ett lyckat långsiktigt behandlings resultat!

 

Denna artikel är gjord i samarbete med Labrida

Bilder och video kommer från Labrida

Taggar
Fallstudie