Stora variationer vid ljushärdning av komposit

Klinisk studie

I en studie från NIOM, Oslo, har målsättningen varit, att öka kunskapsnivån vad gäller utförande och säkerhet vid ljushärdning i samband med fyllningsterapi.
I studien redovisas vilken total aktiv belysning en fyllning/lager erhåller beroende på samverkande faktorer som tid, härdningslampans effekt/intesitet och ljusets våglängd.
Vidare har beräknats den totala exponeringen för reflekterat ljus som operatörens ögon utsätts för under en arbetsdag.

Läs mer: NIOM_Newsletter_May_2017 >>

Källa: NIOM