Stora vetenskapliga kunskapsluckor inom tandvården

Rapport

På uppdrag av regeringen har SBU inventerat kunskapsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor av strategisk betydelse.

SBU pekar ut viktiga kunskapsluckor

SBU har gjort en sammanställning av nästan 2 000 registrerade vetenskapliga kunskapsluckor och analyserat dessa.

– Vi hoppas att analysen kommer att hjälpa forskare och forskningsfinansiärer att styra resurserna till rätt områden, säger Sofia Tranæus som är chef för SBU:s avdelning för kunskapsluckor.

Rapportens främsta budskap är att de som berörs av framtida forskning, exempelvis patienter/brukare/klienter och vårdpersonal, bör få ett ökat inflytande.

Områden i behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering 

De sex ämneskategorier som innehåller flest kunskapsluckor är: läkemedel, medicinteknik,  prevention, psykiatri och psykologi, munhålesjukdomar samt tandvård.

Tandvård

Inom tandvården finns över 200 kunskapsluckor  som innehåller  kombinationer av olika ämneskategorier.

 

Se hela rapporten på www.sbu.se

 

Källa: SBU

Taggar
Rapport