Tandburen bro eller enstaka implantat vid entandslucka?

Restaurationsterapi

Egna tänder har den klart bästa livslängden i en jämförelse med orala implantat. Vid jämförelse av tand- eller implantatstödda protetiska konstruktioner, uppvisar båda alternativen likvärdig livslängd, men med förhållandevis hög frekvens av komplikationer. Fördelen med implantat är att intakta tänder inte behöver användas som brostöd.

Vilken behandling har då den bästa prognosen vid protetisk ersättning i den mindre tandluckan: konventionell bro med tänder som stöd, eller är det orala implantat ett bättre val? Finns det övertygande vetenskaplig evidens för den ena eller den andra behandlingens överlägsenhet?

I artikeln redovisas även ett tredje alternativ: behandling med etsbroar vid en- eller tvåtandslucka.

Oavsett val, skall det tillfredsställa patientens behov sett till dennes förväntningar och möjligheter, samt vila på vetenskaplig grund.

Källa: Danska Tandlægebladet