Tandläkarskräck och VR-glasögon

Digitalisering

En personlig betraktelse av en dansk tandläkare har i sin klinik visat, att patienter med tandläkarskräck kan bli hjälpta av VR-glasögon under behandlingen. Tanken är att minska stressen och med VR avleda tankarna från ett obehagligt ingrepp till något mer känslomässigt positivt.

Inom pedodontin skulle sannolikt VR vara ett verksamt distraherande hjälpmedel vid behandling av oroliga barn.
Per i dag är det vetenskapliga underlaget magert, men resultaten, i den systematiska översikt som finns publicerad, är positiva till metoden. Samtidigt efterlyser författarna ytterligare forskning inom ämnesområdet.

Källa: Cunningham et al. BMC Oral Health