Tekniska komplikationer efter behandling med implantatstödda konstruktioner

STUDIE

Studien är genomförd av forskare vid Odontologiska Institutionen i Göteborg och baseras på journalanteckningar för 2 666 patienter med uppföljning under 5 år.

Tekniska komplikationer noterades hos 24.8 % av patienterna och drabbade mest frekvent supra/bro-konstruktionen, chip av täckande porslin 11 % och förlorad retention 7.9 %. Drygt hälften av patienterna uppsökte tandläkare mer än en gång för att åtgärda ytterligare tekniska komplikationer.

Suprakonstruktionens/brons utsträckning var den största riskfaktorn för både uppkomsten av porslinschip och förlorad retention.
Komplikationer, frakturer eller annat, relaterade till själva implantaten var få.

Källa: Sahlgrenska Akademin Institutionen för odontologi

Taggar
STUDIE