Trångställning – expansion, approximal slipning eller extraktion?

Ortodonti

Utöver ortodontisk behandling av unga patienter, med komplicerade trångställningar, är det ett växande antal vuxna patienter som av estetiska skäl söker behandling. Många behandlingar kan vara av enkel natur, medan andra är mycket komplicerade och långvariga. I varje enskilt fall kan det då vara vanskligt att avgöra behandlingens svårighetsgrad.

Denna informativa artikel ger klinikern en god bild av hur en individuellt utformad behandling kan genomföras efter systematisk diagnostik och planläggning. Är du inte ortodontist ger den ändå god hjälp vid diskussion med dina unga och äldre patienter.

Källa: www.tandlaegebladet.dk

Taggar
Ortodonti