Snabbkurs om moderna implantatlösningar – vi visar alternativen

Moderna implantat

Med hjälp av film och animationer kan du bekanta dig med de absolut senaste implantatprodukterna. Vi berättar om varför implantaten finns, och har valt ut ett antal klipp från de stora fabrikanterna.

 • Ett litet kit med animationer
 • Ett litet kit med kliniska filmer

Reklam?
Är inte fabrikanternas produktioner bara reklam? Jo det är det!

Men du får en mycket snabb överblick över produktlösningar och klinisk hantering.
Sedan är det förstås en mycket bredare process att bestämma vilka man vill använda.

Kort bakgrund – trender i implantatvärlden
De dominerande trenderna i västvärlden är:

 • Direktbelastning – mycket korta behandlingstider
 • Minimalt antal behandlingstillfällen (förstärkt av Corona)
 • Lösningar för mycket komplexa indikationer (mycket lite och/eller dåligt ben)
 • Superb temporär estetik och funktion
 • Mycket hög komfort (mindre obehag före, under och efter behandlingen)
 • Ännu bättre prognos
 • Metallfria lösningar (med keramiska implantat)

Fabrikanternas lösningar utgörs bland annat av:

 • ”Premium”-implantat (”konade” implantat och keramiska implantat)
 • Paket med kirurgiska och protetiska komponenter för direktbelastning

”Konade” implantat (Tapered Implants)

De här implantaten har många saker gemensamt. Viktigast är att:

 • De har en geometri, form på kropp och gängor, som ska möjliggöra installation med mycket hög primär/mekanisk stabilitet, även i ”dålig” benkvalitet – och därmed, om så är indicerat och önskvärt, direktbelastning.

Implantaten ”konar av” apikalt (längs en kortare eller längre del).

De beskrivs, oavsett fabrikant, med extremt tekniska termer. Här, som exempel, några ”features and benefits” för Straumann® BLX).

 • Variable thread design – gradual bone condensation.
 • Reduced neck diameter for stress-free cortical bone.
 • Dynamic chipping flutes. Bone redistribution along the implant.

Nedan, några animationer som beskriver implantaten.
(Om du bara vill se en, välj förslagsvis den längsta).

Neoss ProActive® Edge Implant                                                 0,5 minuter

NobelActive®️                                                                                     0,5 minuter
(scrolla ner en bit)

Straumann® BLX Animation klinik                                                  3 minuter

Straumann® BLX Animation produkt                                              1,5 minuter

Astra Tech Implant EV, the upgraded implant                                1 minut
(scrolla ner en bit)

Straumanns BLX är utvecklat av Ophir Fromovich. En otroligt begåvad, charmig tandläkare och uppfinnare som också uppfann NobelActive för 10 år sedan.

Fromovich är alltså mannen bakom både NobelActive och BLX. Ingen slump.

NobelActive har som sagt några år på nacken, och nu är det snart dags för Nobel Biocare att förnya sig. Det gör man med sitt N1™️ och nöjer sig där inte bara med ett ”koniskt implant”. Implantatbädden ska nu prepareras med ett koniskt pilotborr, och med något som närmast kan liknas vid en konisk gängtapp. Systemet är inte ute på marknaden än, och vi har inte hittat någon bra video. Men du kan se bilder och läsa lite här.

Nobel Biocare N1™️ system

Hur vet man då att implantaten sitter stabilt nog?

Rent taktilt, kvalitativt, känner kirurgen det mycket tydligt när hen, oftast för hand, skruvar i implantaten.

Man kan också med apparatur kvantitativt mäta:

 • Insertion torque (moment), i Newtoncentimeter
 • Resonansfrekvensvärde

Insertion torque är, närmast, den kraft som behövs för att få ner implantatet till sin slutliga plats. Den mätningen kan man förstås bara göra en gång, just vid installationen av implantatet.

Resonansfrekvensmätning har den fördelen att man kan upprepa den för att bedöma hur väl implantatet osseointegrerar.

Här kan du se en animation från marknadsledaren Osstell.

Osstell® Beacon   2 minuter

Keramiska implantat

En långsamt men tydligt växande marknad är den för keramiska implantat.

Den drivs av:

 • Extrema krav på estetik, till exempel tunn buccal slemhinna med risk för ”genomlysning” av metall
 • Patienter som efterfrågar helt metallfria lösningar

Tillväxten begränsas av en intuitiv och historiskt grundad oro – den att keramiska implantat inte ska tåla långsiktig belastning (till exempel frakturera).

Fabrikanterna försöker med olika medel visa hur just deras moderna lösningar ska klara den utmaningen. I detta skede av utvecklingen företrädesvis med resultat av mekaniska tester.

Både Nobel Biocare och Straumann har keramiska implantat.

NobelPearl™ från Nobel Biocare                                 1,5 minuter

Straumann®  PURE Ceramic Implant Systems           2 minuter

Paketlösningar

En annan trend, inte minst post-Corona, är att minimera antalet besök på kliniken för patienten.

För de patienter som har råd att betala, och har en tandläkare som har tillgång till

 • CBCT (Cone Beam Computed Tomography) och
 • Intraoral scanning

erbjuds nu paketlösningar.

Processen omfattar i princip 3 steg.

 1. Patienten undersöks, med bland annat CBCT och intraoral scanning, diagnostiseras och terapiplaneras. Filerna laddas upp till fabrikanten.
 2. Fabrikanten kommer med ett digitalt produktförslag som omfattar:
  • Individuellt utformad kirurgisk guide
  • Lämpliga borr och implantat
  • Protetikkomponenter
   Den behandlande tandläkaren analyserar och godkänner förslaget i sin mjukvara, eller via ett konsoliderande videosamtal med fabrikanten.
 3. Komponenterna anländer till kliniken. Kirurgisk och protetisk behandling genomförs vid ett och samma tillfälle.

Såväl Straumann som Dentsply Sirona har sådana lösningar.

Straumann® Smile in a box                    3 minuter

Dentsply Sirona Azento™️                         2,5 minuter

Kliniska filmer

NobelActive®                                           12,5 minuter

En riktigt bra film som bland annat visar en ”finess” när implantatet riktas om för att bättre passa i tandbågen (börjar vid 3min 30 sek).

Implant placement; Immediate extraction with Immediate Function™ using

NobelActive™ for single tooth replacement in the maxilla

Straumann® BLX                                    8 minuter

Också en riktigt bra film med tydliga angivelser vilka komponenter som används.
(Implantatinstallation vid 4 min 30 sek).

Straumann BLX implant: Anterior Implant with Guided Bone Regeneration

Azento™️                                                     

3 pedagogiska filmer på hela arbetsflödet. Kanske allra mest intressant för många är analysen av det digitala produkt-/behandlingsförslaget (börjar vid 2 min 45 sek i Part 2).

Azento™️ Workflow Part 1: Overview and data collection                                      8 minuter
(Detaljerad beskrivning av uppladdning av filer).

Azento™️ Workflow Part 2: Case submission, review and approval                      8 minuter

Azento™️ Workflow Part 3: Case Delivery                                                                13 minuter

Sammanställt av Björn Adielsson för Dental24

Källor/Referenser:

dentsplysirona.com

straumann.com

nobelbiocare.com

neoss.com

osstell.com

neodent.com

implantdirect.com

youtube.com