Uppfattningar om och behandling av dental erosion

Tanderosion

Förlust av tandsubstans orsakad av mat och dryck är ett inte helt ovanligt problem bland ungdomar i dag, och problematiskt många gånger att kliniskt behandla. Det är därför viktigt med information till riskgrupperna, så att de blir medvetna om riskerna och hur de kan minimeras.

I de flesta fall är en minimalt invasiv behandling med komposit eller porslinsskal möjlig, och skall vara förstahandsalternativ framför kronterapi.

I en enkätstudie rapporteras hur isländska tandläkare bedömer och behandlar patienter med erosionsskador.

Källa:

Taggar
Tanderosion