Utformningen av monolitiska Zirconiabroars förbindelseelement  för optimal brottstyrka

STUDIE

.

När diamanttrissor användes vid slipning approximalt för bättre spolrum och estetik, minskade förmågan att motstå belastning signifikant - detta i jämförelse med trubbiga anslutningar mellan broleden. Lokal uppbyggnad bidrar också till ökad hållfasthet.

I en laboratoriestudie analyserades 70 fyraledsbroar med två inspända hängande led. Broarna indelades i sju grupper där design av kontaktpunkterna mellan leden varierades.

Broarna belastades till fraktur och frakturen analyserades.

Författarna konkluderar att monolitiska zirconiabroar försvagas signifikant när diamanttrissor används vid bearbetning approximalt. De bör därför användas med försiktighet.

Studie utförd av: Fahad Bakitian, DDS, MDSc, Przemek Seweryniak DT, Evaggelia Papia, DT, PhD, Christel Larsson, DDS, PhD oc Per Vult von Steyern, DDS, PhD.

Källa:

Journal of Prosthodontics 2018/American College of Prosthodontists

Taggar
STUDIE