Vad håller anställda i tandvården friska?

STUDIE

Det handlar om att se till att sömnen fungerar och att de anställda inte får nackvärk, bland annat. Och det går att organisera arbetet för att undvika det, visar en ny studie.

Att arbeta med tandvård kan på många sätt vara krävande. Det är buller och vibrationer. Arbetet kräver precision och koncentration och utförs ofta utifrån belastande arbetsställningar. Dessutom arbetar man med vård av människor, vilket kan vara stressande.

Forskarna bakom studien ville se hur man kan förbättra hälsan i tandvården genom att undersöka vad som håller medarbetarna friska, inte vad som gör dem sjuka.

8 faktorer som håller din arbetsplats frisk
Vad är det som gör att en del verksamheter har lägre sjukfrånvaro än andra? Det har en grupp forskare undersökt i andra forskningsprojekt än det som skildras i artikeln ovan. De hittade åtta viktiga friskfaktorer:

  • Ledarskap: närvarande, tillitsfullt och engagerat
  • Delaktighet och påverkansmöjligheter
  • Kommunikation och återkoppling
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
  • Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro
  • Rättvis och transparent organisation
  • Kompetensutveckling hela karriären
  • Prioritering av arbetsuppgifter

 

Källa: Suntarbetsliv

Taggar
STUDIE