Vad vet vi i dag om Covid-19 och tandvård?

Covid-19

En sökning av vetenskapliga artiklar på PubMed ger mer än tusen träffar på Covid-19. Anmärkningsvärt, med tanke på att ordet inte fanns i vårt medvetande för mindre än ett år sedan!

Orala manifestationer hos Covid-19-patienter såsom blåsbildning och smakförändringar förekommer, liksom virus i saliven.  Uppstår andra orala förändringar, och hur kan smittspridning i kliniken reduceras? Det finns många fler kliniskt intressanta frågor med anknytning till Covid-19.

Danska Tandlægebladet har granskat aktuell vetenskaplig litteratur i ämnet och gör en sammanfattning som är högaktuell för oss verksamma inom tandvården.

Källa: Danska Tandlægebladet.dk + PubMed

Taggar
Covid-19