Välj rätt keram – typer och egenskaper

Klinik & vetenskap

Forskare vid Medicinsk och odontologisk fakultet i Bergen och Nordisk Institut for Odontologiske Materialer, NIOM, i Oslo, har i en översiktsartikel uppdaterat dagens kunskap om dentala keramer och zirkoniamaterial i synnerhet. Artikeln är en värdefull hjälp för att förstå de olika keramernas mekaniska egenskaper, klassificering och framställningsmetoder.

Utvecklingen av dentala keramer har gått mycket snabbt och idag finns en stor mängd olika material på marknaden med vitt skilda egenskaper. Därför behövs kunskap om att välja rätt keramiskt material i varje enskild klinisk situation.

 

Läs hela artikeln i Den norske tannlegeforenings Tidende