Varför misslyckas rotfyllningar?

Avhandling

En doktorsavhandling från Universitetet i Oslo ger en habil genomlysning av faktorer av betydelse för ett lyckat resultat utifrån val av medikament och endodontiska metoder.

Källa: Tiderna/Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Universitet i Oslo

Taggar
Avhandling