Varför så varierande smärttröskel vid behandling?

Smärta

Samma kliniska behandling kan förmedla en mycket varierande smärtupplevelse för den enskilde patienten. Ett fenomen som många kliniskt verksamma har noterat, och haft funderingar över.

Hur kan den ena patienten uppleva ett ingrepp som mycket smärtsamt, men för en annan passerar samma behandling utan, eller med måttlig, smärta?  Artikeln ger bakgrundsfaktorer och en del förklaringar till dessa variationer i smärttröskel.

Källa: Tandlaegebladet.dk

Taggar
Smärta