Vikingarnas tandstatus

Undersökning

En forskare vid NIOM, Professor emeritus Sigfus Thor Eliasson, har tillsammans med en isländsk kollega undersökt kranier från 66 begravda vikingar funna under aska efter vulkanen Heklas utbrott 1104. De ger också en översikt av den litteratur som beskriver historiska, epidemiologiska och etnologiska data för tiden, delvis med odontologisk inriktning.

De undersökta tänderna visade inga tecken på karies, men hade mycket omfattande slitage. Vikingarnas diet var helt socker- och fruktfri, vilket förklarar frånvaron av karies.  Apikala förändringar var vanliga, sannolikt som en följd av omfattande slitage och friläggning av pulpan. Intensiv tandvärk torde ha varit mycket vanligt. Kanske en förklaring till dåligt humör och vikingarnas bärsärkargång?

Levnadsåldern var låg, de flesta ansågs ha avlidit vid 26-45 års ålder, men av okänd orsak.

Artikeln ger också en intressant inblick i levnadsvillkoren på Island under vikingarnas tidsperiod.

Källa: Niom och Tannnlegetidende

Taggar
Undersökning